Ubah Aden
Browsing Category

Norwegian Articles

Det er ikke alle som kan være forelder. Det er heller ikke alle som ønsker å være foreldre. Men for meg er foreldreskapet et privilegium som utløser det livslangt ansvar og bekymring. Det å bli foreldre, sett fra mitt ståsted, er noe man mestrer med erfaring. Jeg lærer og feiler, men jeg utvikler…
Read More...